OPŠTI PODACI O OBJEKTU

Stambeno poslovni objekat komercijalnog naziva „EMONA“ gradi se u Zenicina raskrsnici ulica Talića brdo i Mejdandžik, objekat je spratnosti Po+P+9 i sastoji se od poslovnog dijela objekata sa posebnim ulazom, dok stambeni dio objekata namjenjen za kolektivno stanovanje ima zaseban ulaz sa prilazom sa platoa iz ulice Mejdandžik.
Sadržaji stambeno poslovnih objekata koji čine jedinstvenu cjelinu prilagođeni su urbanom, modernom načinu stanovanjai poslovanja u gradskim cjelinama.
Stambene etaže od III-VIII sprata su karakteristične sa po 6 stambenih jedinica različitih struktura i površina, dok su na poslednoj etaži predviđeni luksuzni dvoetažni stanovi većih površina, sve je komunikacijski povezano sa stepeništem odnosno, liftom sa ostalim etažama objekata. U prizemlju sa galerijom i prve dvije etaže objekata nalazit će se poslovni prostori previđeni za raznovrsne sadržaje.


1. ZAJEDNIČKI PROSTORI

Ulazi u objekte, stepeništa i podesti na istim kao i stubišta i hodnici popločani su kamenim granitnim pločama dok će ograde na stepeništima biti izrađene od aluminija.

Vertikalna komunikacija između etaža predviđena je dvokrakim stepeništem između stubišta na etažama i velikim elektičnim liftom dimenzija prolazne kabine 2.1 x 1.2m, renominiranog proizvođaća Schindler 3300, nosivosti 1125kg/15 osoba, brzine vožnje 1,6m/s. Požarnom stepeništu je pristupačno sa podesta svih međuetaža sa izlazom na ulicu Mejdandžik. Zidovi ulaza u stubišta i stepeništa su završno obrađeni Edel-putz materijalom granulacije 1,3 mm, a potom obojeni.

Vanjska kompaktna termička fasada će biti od 12 do 15cm po ETICS sistemu obložena samogasivim stabilizranim EPS-om bez regenerata, pritisne čvrstoće 80 kPa, klase gorivosti: EN 13501-1 – razred E, λ = 0,0385 W/mk (EKOPOR® EPS F / FP). Završna obojena strukturalna žbuka (1,5mm - utrljana) je paropropusna, vodonepropusna, antikorozivna, čija razvijena formula je otporna na različite vremenske uslove i nastanak algi, plijesni i mahovine.

Svi objekti će biti opremljeni modernim sistemom video-interfona za otvaranje ulaznih vrata koji će biti povezani sa svakom stambenom jedinicom.

Krov objekta je ravni prohodni,zaštičen adekvatnom parnom branom, termoizolaciom od XPS 500 debljine 15cm, osiguran hidroizolacijom od TPO folije debljine 1,5mm proizvođaća DRACO PLAN 150, koja je postavljena na geotekstil 300g/m2. Krov je popločan gress pločama od umjetnog kamena dimenzija 120x60, debljine 2cm koje su preko distancera odvojene od podloge, tako da je uvjek suh i prohodan, obzirom da jeodvodnja oborinskih voda riješena najsavremeniji sistemom GEBERIT PLUVIA koji radi na sistemu vakuma. Krov se može koristi i kao tarasa i skriven iza betonske atike, koja služi i kao ograda, a sa vanjske strane je obrađena fasadom.


2. STAMBENI PROSTORI

Vanji zidovi su zidani termoblok opekom proizvođaža NEXE d=20cm omalterisani mašinskim malterom, dok su unutrašnji pregradni zidovi izrađeni od savremenog građevinskog materijala za zidanje-porobetona prizvođaća YTONG d=10 i 12cm, dvostrano armirani mrežicom u ljepilu i gletovni, a betonski zidovi i stropovi su izvodeni u glatkoj oplati, a nakon toga su gletani, završno obrađeni i bojeni poludisperzivnom bojom u bijelo. Zidovi sanitarnih čvorova oblažu se visokokvalitetnom keramikom prve klase sa jasno izraženim fugama i oblažu se od poda do plafona. Također, zidovi u radnim kuhinjama između stojećih i visećih elemenata na zahtjev kupca obložit će se visokokvalitetnom keramikom prve klase sa jasno izraženim fugama.
Podovi u stambenim prostorima kod međuspratne konstrukcije predviđen je plivajući pod s elastificiranim polistirenom debljine min.3 cm, izvodi se sa svim potrebnim zvučnim i termičkim izolacijama ukupne debljine 10 cm sa estrihom, a završna podna obloga je visokokvalitetni laminat AC33 klase debljine 12mm u drvodekoru po izboru. Ulazna vrata u stanove su protupožarna i protuprovalna sa sigurnosnom bravom. Unutrašnja vrata su drvena, izrađena od furniranog hrasta sa standardnim okovima i po potrebi nadsvijetlom.

Fasadni otvori su zatvoreni prozorima i balkonskim vratima izrađenim od PVC profila vodećeg proizvođača VEKA SOFTLINE 82MD isključivo u A klasi sa prekinutim termičkim mostom i sa tri dihtunga u boji unutra bjelo, a s vanjske strane antracit dekor. Ugrađen je najsavremeniji samopodesivi okov proizvođaća SIGENIA TITAN AF, sa klasom sigurnosti RC 2. Sa unutrašnje strane na svim prozorskim otvorima ugrađene su kamene klupice od granita, a sa vanjske strane kvalitetne aluminijskeokapne klupice. Shodno strogim zahtjjevima prilikom ugradnje korištene su posebne britveče trake sa obe strane pozicija čija je osnovna svrha ušteda energije i spriječavanje pojave vlage u suvremenom stanovanju. Smjernice i uputstva RAL montaže preuzela je većina Europskih zemalja i prilagodila ih svojim propisima.
Kao najvažnije sve je ostakljeno vrhunskim termoizolacionim troslojnim IZO low-e staklima sa komorama punjenim argonomdebljine paketa od čak 44mm (4/16A/4Low-E/16A/4Low-E) sa minimalnim koeficijentom prolaznosti topline kroz staklo (Ug=0.6Wm2/K) i maksimlanom zvučnom izolacijom.. Sa takvim staklom osiguravamo kvalitetnu zaštitu temperature u stanu u svim atmosferskim prilikama i to po zahtejvima koji odgovaraju za gradnju pasivnih kuča.


3. GRIJANJE

Objekat će biti priključen na sistem daljinskog grijanja grada Zenice, te će se zagrijavanje svih stambenih jedinica unutar objekta vršit putem vlastite moderne kompaktne izmjenjivačke podstanice sa automatskom temperaturnom regulacijom. Proračun grijanje je vršen na bazi trenutnih parametara i kapaciteta u sistemu daljinskog grijanja, odnosno baziran za niskotemperaturni režim.
Svaka stambena jednica će posjedovati zaseban elektronski ultrazvučni kalorimetar (brojilo) sa modulom za daljinsko očitanje, tj.moderno mjerilo toplotne energije za mjerenje utroška toplotne energije, u svrhu obračunavanja i naplate stvarne potrošnje toplotne energije.
Za maksimalnu slobodu u smislu uređenja enterijera i samog ugođaja grijanja stanau stanovima će biti razvedeno podno grijanje renominiranog proizvođaća REHAU, dok u kupatilima će biti postavljeni cijevni kupaonski radijatori-ljestve. Regulacija grijanje će se vršiti termostatskim ventilima, tako da se u svim prostorijama u stanu može podešavati temperatura po želji ili jednostavnim upravljanjem preko centralnog termostata koji će biti instaliran u dnevnom boravku.
Instalacije u svakom stanu biti će pripremljene i za alternativno ili dodatno riješenje grijanja na individualno centralno grijanje putem elektrokotlova(termoblokova) tako da će za svaku stambenu jedinicu biti ostavljeno tehničko rješenje i odgovarajuća priprema(ožićenje za trofaznu struju i priključci sa razvodnog ormara).


4. INSTALACIJE VODA I KANALIZACIJE

Objekat će biti priključen na javnu mrežu vodosnabdijevanja i odvodnje.
Sav ugrađeni sanitarni uređaji bit će od sanitarne keramike I.klase.
Kade su od kvalitetnog akrila ili tuš kade sa kabinom. Sve mješalice su jednoručne, vodokotlići bešumni ugradbeni GROHEna koje se vješa konzolna wc školjka sa „rim-free“ ispiranjem u keramici I. klase, a daske za WC školjke su od kvalitetne plastike. U svim kupatilima je predviđen priključak za veš mašinu, a u kuhinjama priključak za perilicu posuđa. U kupatilima i kuhinjama instalirana je topla i hladna voda, a instalacije–razvodi su izvedeni visokokvalitetnim i testiranim cijevima.

Sve cijevi su zaštićene i izolovane cijevnom izolacijom. Svaka stambena jedinica povezana je na volumetrijski vodomjer na daljinsko očitavanje utroška vode koji je smješten u zajedničkom hodniku.

Kupatila su opremljena visokokvalitetnom kupatilskom adekvatnom opremom renomiranih evropskih proizvođača. U građevini je predviđena hidrantska mreža.


5. ELEKTROINSTALACIJE (JAKA I SLABA STRUJA)

Do svake stambene jedinice doveden glavni dovodni napajajući kabal(prilagođen za trofaznu stuju) od glavnog razvodnog ormara atestiranog i odobrenog od strane ,,Elektrodistribucije“ gdje je predviđeno električno brojilo za svaki stan odvojeno od zajedničke potrošnja do razvodnog ormara u svakom stanu od kojeg se vodi razvod do svih potrošača unutar stambenog prostora (jaka i slaba struja) sa svim predviđenim prekidačima i utičnicama uključujući i sijalična grla sa sijalicom. Svaki kupac se obraća nadležnoj elektrodistribuciji za izdavanje pojedinačne elektroenergetske saglasnosti i priključak angažovane snag, shodno generalnoj Elektroenergetskoj saglasnosti.
Zaštita od previsokog napona i električnog udara (od neposrednog i posrednog dodira) te dodatna zaštita (zaštita od požara) osigurava se ugradnjom zaštitnog uređaja diferencijalne struje (FID sklopka).
U zajedničkim prostorijama su postavljena rasvijetna tijela uključujuči balkone i hodnike u svim stambenim jedinicama. Na stubištu i izlazu iz zgrade izvodi se nužna »panik« rasvjeta.
Stanovi se klimatizuju tako što će se u dnevnim boravcima stambenih jedinica ugraditi inverter klima mono split uređaj, osim u stambenim jedinicama bez balkona gdje to nedozvoljavaju tehnički uslovi zbog nemogućnosti smještanja vanjske jedinice. Unutrašnja elektro oprema će biti renomiranog proizvođaća HAGER sa modularnim programom prekidača.

Oprema:

Elektroinstalacije jake struje
- Utičnice i prekidači modularnog tipa renomiranog proizvođača HAGER.
- Kuhinja- utičnice za trošila-štednjak, hladnjak, perilica, te dvije utičnice u pojasu iznad radne plohe, kao i izvod za napu.
- Dnevni boravak - min. 4 utičnice+TF+TV
- Spavače sobe - min. 2 do 3 utičnice+TF+TV
- Kupaonica - utičnica za perilicu, izvod za bojler, izvod iznad umivaonika. Sa vanjske strane dupli prekidač kojim se pali stropna rasvjeta i ventilator istodobno.
- Hodnik - 1 utičnica+ interfon.
- Napajanje sekundarnih vodomjera.

Elektroinstalacije slabe struje

- U svakom stanu je predviđen zasebni komunikacijski ormarić do kojeg je položen 2 nitni optički kabal, FTP cat 6e kabal, koaksijalni kablovi i prazna instalacijska cijev za budući priključak kablovske televizije.
- U dnevnim boravcima i svim spavaćim sobama predviđene su RJ45 utičnice.
- Antenske utičnice su predviđene u dnevnim boravcima i u svim spavaćim sobama.
- Ispred ulaza u objekt bit će smještene ploče sa signalnim pozivnim zvoncima. U hodnicima stanova nalaze se aparati govornih uređaja (interfoni).
- Ulaz u Stambeni dio objekta pokriven je videonadzorom sa IP kamerama i udružen na TV signal dostupan na uređajima spojenim na internet ili antensku TV.
- Za budući priključak kabelske televizije položena je instalacijska od komunikacijskog ormarića stana do svake antenske utičnice, tako da će korisnik imati imogučnost izbora pružaoca usluga na vlastitoj instalaciji, kao i mogučnost organizacije za zajednički pristup internetu.
- U komunikacijskom ormariću korisnik može naknadno ugraditi kablovski ili ADSL uređaj.